Zastupitelstvo obce

Členové zastupitelstva obce (volební období 2018/2022)
_________________________________________________________________


Mikulášek Patrik - starosta

Bc. Jan Novotný - místostarosta

Ing. Milan Smatana - zastupitel - předseda finančního výboru

Kakáč Pavel - zastupitel - předseda kontrolního výboru

Dagmar Havlíková- předsedkyně kulturního výboru

Ing. David Živný - zastupitel

Mgr. Miloš Malík - zastupitel

Novotný Ladislav - zastupitel

Marek Vladimír- zastupitel
__________________________________________________________________________________________

Finanční výbor zastupitelstva obce :
Ing. Milan Smatana - předseda
Ladislav Novotný - členka
Vladimír Marek - člen

Kontrolní výbor zastupitelstva obce:
Kakáč Pavel - předseda
Mgr. Miloš Malík - člen
Ing. David Živný- člen

Kulturní výbor zastupitelstva obce:
Dagmar Havlíková - předsedkyně
Růžičková Hedvika
Milada Kakáčová
Květoslava Vašková
Jaroslava Toufarová
Eva Martinková
Eliška Ševčíková
Jitka Hrušková
Lenka Musilová
Marta Němcová
Vladimír Marek

Výbor pro životní prostředí zastupitelstva obce:
Ladislav Novotný - předseda
Ing. David Živný
Miloslav Janák
Kamik Kubíček
Milan Pernica