Zastupitelstvo obce

Členové zastupitelstva obce (volební období 2014/2018)
_________________________________________________________________


Mikulášek Patrik - starosta

Bc. Jan Novotný - místostarosta

Ing. Milan Smatana - zastupitel - předseda finančního výboru

Kakáč Pavel - zastupitel - předseda kontrolního výboru

Mikulášková Libuše - předsedkyně kulturního výboru

Hlavinková Ivana - zastupitelka

Musil Zdeněk ml. - zastupitel

Novotný Ladislav - zastupitel

Kubík Pavel - zastupitel
__________________________________________________________________________________________

Finanční výbor zastupitelstva obce :

Ing. Milan Smatana - předseda
Hlavinková Ivana - členka
Musil Zdeněk ml. - člen

Kontrolní výbor zastupitelstva obce:

Kakáč Pavel - předseda
Kubík Pavel - člen
Novotný Ladislav - člen

Kulturní komise zastupitelstva obce:

Mikulášková Libuše - předsedkyně
Růžičková Hedvika
Milada Kakáčová
Květoslava Vašková
Jaroslava Toufarová
Eva Martinková
Eliška Ševčíková
Dana Kakáčová