Územní plán obce

Na této stránce naleznete informace o územním plánu obce Žďár

Zastupitelstvo obce Ždár usnesením č. 94/9/13 na svém zasedání konaném dne 9.12.2013 vydalo Územní plán Žďár formou opatření obecné povahy, které bylo zveřejněno na úřední desce 10.12.2013.

Přílohy:
1) Územní plán Žďár - textová část 
2) Grafická část - hlavní výkres 
3) Grafická část - veřejně prospěšné stavby 
4) Grafická část - koordinační výkres výřez 
5) Grafická část - koordinační výkres 
6) Grafická část - širší vztahy 
7) Grafická část - výkres základního členění 
8) Grafická část - zábor půdního fondu


Aktualizace územního plánu obce Žďár dokončená v roce 2013 byla spolufinancována z rozpočtu Jihomoravského kraje. 

 

Informace o územních plánech jednotlivých  obcí okresu Blansko naleznete na internetových stránkách Městkého úřadu Blansko (informace zde).
V této kategorii dále naleznete: