Střednědobý rozpočtový výhled

Střednědobý výhled rozpočtu je zveřejněn dle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti ( zákon č. 23/2017 Sb.), který nabyl učinnosti 21.2.2017. Střednědobý výhled rozpočtu je také zveřejněn na úřední desce.