Profil zadavatele

Profil veřejného zadavatele - obce Žďár

 
V souladu se záknoem č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách (v platném znění), je obec, jako veřejný zadavatel, povinna zveřejňovat od 15. září 2010 výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na tzv. profilu zadavatele, který byl uveřejněn v informačním systému (§ 157 ZVZ) - Uveřejňovacím subsystému ISVZ (www.isvzus.cz).

Na Portálu pro vhodné uveřejnění  má obec zřízen svůj oficiální profil zadavatele. Uchazeči o veřejné zakázky jej mohou navštívit na adrese : 
 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00281344