Přezkum hospodaření obce

Obec požádá o přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok příslušný krajský úřad, anebo zadá přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti (dále jen "auditor"). Přezkoumání hospodaření obce provádí kraj v přenesené působnosti (§ 42 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zpráva z přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
Zpráva z přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
Zpráva z přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
Zpráva z přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
Zpráva z přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
Zpráva z přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
Zpráva z přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
Zpráva z přezkoumání hospodaření obce za rok 2009