Obecně závazné vyhlášky

Přehled platných obecně závazných vyhlášek vydaných obcí ŽďárObecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Žďár.

Vyhláška je platná od 1. ledna 2016 a ruší vyhlášku č. 1/2014Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Žďár. 

Vyhláška je platná od 16. července 2015
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015  o stanovení systému o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Žďár. 

Vyhláška je platná od 2. února 2015

Obecně závazná vyhláška č.1/2011, kterou se upravuje ochrana nočního klidu a regulace hlučných činností v obci Žďár.

Vyhláška je platná od 1. června 2011

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, kterou se upravují pravidla pohybu psů na veřejných prostranstvích na území obce Žďár.

Vyhláška je platná od 1. června 2011 a ruší vyhlášku č. 2/2002

►Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 , kterou se upravuje místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a  částí obce Žďár.

Vyhláška je platná od 25. listopadu 2009 a ruší vyhlášku č. 6/2005