Archiv novinek

Hlášení místnoho rozhlasu 21.11.2018

21.11.2018
OBEC ŽĎÁR - HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU21.11.20181.Na dětském oddělení ve Sloupě se ve čtvrtek 22.11.2018 nebude z důvodu přerušení dodávky el. energie ordinovat.2.Obecní úřad Vás zve na VÁNOČNÍ DÍLNIČKU, která se uskuteční v sobotu 24.11.2018 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přineste si hrnek, který se Vám bude barevně hodit do bytu, zavařovací sklenici a nůžky. Drobné dekorace a další materiál bude k dispozici.3.Oznamujeme občanům, že v pondělí 26.11.2018 se od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu uskuteční veřejná schůze zastupitelstva. Program zveřejněn na úřední desce a webových stránkách obce.

Zasedání zastupitelstva obce

21.11.2018
Oznamujeme občanům, že v pondělí 26.11.2018 se od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu uskuteční veřejná schůze zastupitelstva. Program zveřejněn na úřední desce obce.

Pozvánka - Vánoční dílnička

14.11.2018
Obecní úřad ve Žďáru Vás zve na "Vánoční dílničku", která se uskuteční v sobotu 24.11.2018 v 15 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přineste si hrnek, který se Vám bude barevně hodit do bytu, zavařovací sklenici a nůžky. Drobné dekorace a další materiál bude k dispozici.

Odečet elektroměrů

12.11.2018
Oznamujeme občanům, že ve středu 14. listopadu 2018 bude prováděn odečet elektroměrů. Odečet se týká všech dodavatelů. V případě nepřítomnosti nechejte lístek se stavem elektroměru na viditelném místě.

Uzavření knihovny

12.11.2018
Oznamujeme občanům, že ve středu 14. listopadu 2018 bude uzavřena místní knihovna.

Ustavující schůze zastupitelstva obce

17.10.2018
Obecní úřad Žďár v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žďár, svolaného dosavadním starostou obce Patrikem Mikuláškem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.Místo konání: Obec Žďár – sál Dělnického domu č.p. 107Doba konání: 24.10.2018 od 18:00 hodinNavržený program:1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele2) Schválení programu3) Volba starosty a místostarosty4) Zřízení finančního a kontrolního výboru5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)6) DiskusePřed schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.V obci Žďár, dne 16.10.2018Patrik Mikulášekdosavadní starosta obce Žďár

Zubní Sloup

17.10.2018
Zubní SloupMUDr. Danuše Semrádová18.- 19.10.2018NEORDINUJEbolestivé případy ošetříPoliklinika Blansko od 8:00 – 10:00hod

Pozvánka - Podzimní bál

10.10.2018
ČSŽ Žďár pořádá v sobotu 27.10.2018 ve 20:00 hodin v sále Dělnického domu „Podzimní bál“. K tanci a poslechu hraje skupina TRIO KENT. Hlavní cena: robotický vysavač. Vstupné: 100,- Kč. Předprodej vstupenek v obecní knihovně nebo na tel. 777 122 589 u Lenky Musilové. Srdečně zvou pořadatelé.

Ordinační doba - Sloup

9.10.2018
Oznamujeme občanům, že od 12. 10. do 19. 10. se nebude na všeobecném oddělení pro nemoc ordinovat. Sestřička bude přítomná. Akutní případy ošetří MUDr. Bezděková v Ostrově. Děkuji. MUDr. Ivana Straková.

Ordinační doba - zubní Sloup

8.10.2018
Zubní Sloup,MDDr. Marie Semrádová od 9.- 22.10.2018NEORDINUJE bolestivé případy ošetří MUDr. Danuše Semrádová v době od 7:00 – 9:00 hod.

Výsledky voleb do zastupitelstva obce

8.10.2018
Výsledky voleb do obecního zastupitelstva naší obce.

Přerušení dodávky el. energie

30.9.2018
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie. Dne 1.10.2018 bude od 13:00 hod. do 21:00 hodin přerušena dodávka el. energie - vypnutá oblast: zástavba při silnici od domů č. 30 a 89 po konec obce směr Rájec (domy č. 145 a 150). Od 14:00 hodi do 20:00 hodin přerušena dodávka el. energie - vypnutá oblast: zástavba při silnici od Petrovic po domy č. 93 a 43, ulice souběžná s výše uvedenou silnicí od domů č. 144 a 138 po domy č. 158 a 141, ulice od domů č. 55 a 54 po domy č. 159, 143 a 130 včetně odbočujících ulic. Vypnutí se provádí z důvodu průjezdu nadměrného nákladu.

Oznámení - praktický lékař a zubní lékař Sloup

6.9.2018
MUDr. Straková od 6.9. do 14.9.2018 nebude ordinovat . Sestřička bude po celou dobu v ordinaci přítomná. Akutní případy ošetří MUDr. Bezděková v Ostrově.Zubní Sloup MUDr. Danuše Semrádová 7.-14. 9.2018 NEORDINUJEbolestivé případy ošetří v pondělí, úterý, čtvrtek a pátekMUDr. Švendová Lipovec od 8:00-10:00, ve středu od 9:15 – 10:00 MDDr. Semrádová Marie

Pozvánka V. rybářské závody

15.8.2018


Výdej naturální pšenice

15.8.2018
Zemspol, a.s. Sloup oznamuje, že ve dnech 16.8, 17.8. a 18.8.2018 bude na středisku Petrovice vydávat naturální pšenici a oves. Ve čtvrtek 16.8 a v pátek 17.8.2018 v době od 8:00 do 16:00 hodin a v sobotu 18.8.2018 v době od 8:00 do 11:00 hodin. Platba v hotovosti, vlastní pytle na obilí s sebou.

Instalace nové sirény

10.8.2018
Dnes byla na budově obecního úřadu instalována nová siréna, která je nově připojena na operační středisko HZS JMK v Brně. Nově bude siréna automaticky spuštěna každou první středu v měsíci ve 12 hodin v rámci pravidelné zkoušky sirén (nepřerušovaný tón trvající 140 vteřin). V případě vyhlášení požárního poplachu nebo všeobecné výstrahy obyvatelstva je siréna spouštěna z operačního střediska HZS JMK v Brně.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy při nedostatku vody

23.7.2018
Veřejná vyhláška, opatření obecného povahy při nedostatku vody vydané Městským úřadem Blansko - s platností od 24.7.2018 do odvolání se zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků (veškerá povrchová voda) v celém ORP Blansko, a to pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů.

Informace k volbám do zastupitelstev obcí 2018

23.7.2018
Veškeré informace k volbám do zastupitelstev obcí (seznam registračních úřadů, harmonogram úkolů, vzory kandidátních listin a petic aj.) jsou zveřejněny na www.blansko.cz v sekci Volby do zastupitelstev obcí 5. - 6. října 2018.

Možnost pronájmu bezbariérového bytu

23.7.2018
V Blansku je možné podat žádost o nájem bezbariérového bytuRádi bychom Vás informovali o možnosti nájmu bytů zvláštního určení – bezbariérových bytů. Město Blansko má ve vlastnictví 13 bezbariérových bytů, které jsou upraveny pro bydlení osob se zdravotním postižením. Byty jsou vhodné pro občany, kteří jsou schopni vést poměrně samostatný život v uzpůsobených podmínkách.

Úřední hodiny - oznámení

18.7.2018
Oznamujeme občanům, že ve středu 25.7.2018 a v pondělí 30.7.2018 bude Obecní úřad uzavřen. Děkujeme za pochopení