Zastupitelstvo zvolilo nové vedení obce

V úterý 4. listopadu se konala ustavující schůze nově zvoleného zastupitelstva obce, které volilo nové vedené obce a předsedy výborů zastupitelstva. Starostou obce byl zvolen pan Patrik Mikulášek, místostarostou zastupitelstvo zvolilo Bc. Jana Novotného. Předsedou finančního výboru zastupitelstva byl zvolen Ing. Milan Smatana, předsedou kontrolního výboru pan Pavel Kakáč a předsedkyní kulturního výboru zastupitelstvo zvolilo paní Libuši Mikuláškovou.
Zpět na výpis novinek