Ustavující schůze zastupitelstva obce

Obecní úřad Žďár v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žďár, svolaného dosavadním starostou obce Patrikem Mikuláškem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

 

 

Místo konání: Obec Žďár – sál Dělnického domu č.p. 107

Doba konání: 24.10.2018 od 18:00 hodin

 

Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Volba starosty a místostarosty

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

6) Diskuse

 

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

 

V obci Žďár, dne 16.10.2018

 

Patrik Mikulášek

dosavadní starosta obce Žďár


Zpět na výpis novinek