Úhrada poplatku za komunální odpad v roce 2016

Poplatek za svoz, likvidaci komunálního odpadu pro rok 2016 je stejný jako v roce 2015. 
Zastupitelstvo obce na svém prosincovém zasedání schválilo výši poplatků za komunální odpad pro rok 2016. 
- občan do 15 roků včetně 420,- Kč
- občan od 16 do 69 roků  470,- Kč
- občan od 70 roků včetně  320,- Kč
- poplatek na nemovitost určenou k rekreaci (chatu)  470,- Kč

Úhrada poplatků v roce 2016
Poplatky za komunální odpad nebo psa je možno uhradit buď v hotovosti v úředních hodinách na obecním úřadě nebo bezhotovostně na číslo účtu 189 105 9309/0800, jako variabilní symbol uveďte č.p.2016 (např. 1302016). Dovolujeme si Vás požádat, aby při bezhotovostních platbách byl hrazen samostatně poplatek za odpad a samostatně poplatek za psa, identifikace plateb pro nás bude jednodušší – děkujeme. Zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodlo, že úhradu poplatku za komunální odpad je možné rozdělit na dvě stejné části. Obecně platí, že poplatky je nutné uhradit nejpozději do 31.5.2016.

Zpět na výpis novinek