Tříkrálová sbírka 2015

V sobotu 3. ledna 2015 proběhne v naší obci tradiční „Tříkrálová sbírka“. Po obci budou chodit dvě skupiny koledníků, kteří budou vybírat dobrovolné příspěvky do zapečetěných pokladniček.
 
Motto Tříkrálové sbírky 2015: „Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako
mnohem více z té, kterou daruje“

Zpět na výpis novinek