Přehled sběru textilu

Do kontejneru na textil bylo v průběhu celého kalendářního roku 2015 odevzdáno celkem 1 303 kg textilu. Tímto děkujeme občanům naší obce, že textil nebyl vhozen do běžného komunálního odpadu nebo spálen. Textil, obuv, hračky odevzdané do tohoto kontejneru v mnoha případech pomohou dobré věci a nebo budou recyklovány a dále využívány. Více informací o využití je možné se dozvědět na www.textileco.as , www.nadacesova.cz .

Leden: 48 kg, Únor: 106 kg, Březen: 29 kg, Duben: 164 kg, Květen: 87 kg, Červen: 155 kg, Červenec: 203 kg, Srpen: 86 kg, Září 141 kg, Říjen: 155 kg, Listopad: 55 kg, Prosinec: 74 kg
Zpět na výpis novinek