Pálení zahradního odpadu - likvidace

Obecní úřad opakovaně upozorňuje občany, že pálení zahradního odpadu je povoleno pouze ve středu a sobotu a to za příznivých klimatických podmínek. Současně připomínáme, že rostlinný odpad je možné odvážet zdarma do sběrného dvora ve Veselici. Odpad je dále možné uložit do kontejneru, který bude přistaven u Hasičské zbrojnice od 7. do 9. dubna 2017. 

Zpět na výpis novinek