Nádoba na kovový odpad

Od soboty 21.2.2015 je občanům naší obce k dispozici nádoba na tříděný kovový odpad, která je umístěna u prodejny COOP. Nádoba je určena především na kovové obaly od potravin, nápojů, kosmetiky a další kovové obaly. Třídění kovového odpadu je zapracováno do nové obecně závazné vyhlášky č. 1/2015, která v naší obci platí od 2.2.2015. Text obecně závazné vyhlášky je k dispozici (zde). Více inforamcí o třídění odpadu bude v připravovaném obecním zpravodaji. 
Zpět na výpis novinek