Dotační program na výměnu kotlů v Jihomoravském kraji

JIHOMORAVSKÝ KRAJ,Odbor regionálního rozvoje vyhlašuje
1. KRAJSKOU VÝZVU
K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ PODPORU NA DÍLČÍ PROJEKTY FYZICKÝCH OSOB V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji“ specifického cíle 2.1 Operačního programu Životní prostředí.

Podrobné informace naleznete na internetových stránkách věnovaných dotačnímu programu (zde)


Zpět na výpis novinek