Likvidace odpadu
 

Termíny svozu tříděného odpadu - pytlový svoz od domů:
            - plasty
            - papír (pytle, balíky)
            - olej (potravinářský)

Svoz je prováděn každé liché pondělí ráno cca od 7:00 hodin.

=====================================================================================================

Termíny svozu tříděného odpadu - kontejnery (papír, plasty, sklo, drobný kovový odpad) :

svoz tříděného opadu probíhá v pravidelných intervalech, které jsou aktálně nastaveny následovně.

- odvoz plastu: 2x měsíčně (žluté kontejnery)

- odvoz papíru: 2x měsíčně (modré kontejnery)


- odvoz bílého a barevného skla:  1x za dva měsíce

- drobný kovový odpad je odvážen dle potřeby


Svoz plastu, papíru a skla zajišťuje pro obec svozová firma a drobný kovový odpad odvážíme vlastními prostředky.  Pro zjištění zda je sudý nebo lichý týden stačí kliknout zde (jakyjetyden.cz).

Kde jsou v naší obci umístěny kontejnery pro uložení tříděného odpadu ?
Přehled míst naleznete zde.

Dále je u prodejny COOP umístěn kontejner, do kterého můžete odevzdat věškeré oděvy, boty, měkké i tvrdé hračky, kabelky, bytový textil, prostěradla, přikrývky atd. Odevzdné věci jsou odváženy průběžně společností TextilEco a.s., se kterou má naše obec uzavřenu smlouvu.


==========================================================================================

Stránky věnované problematice třídění a likvidaci odpadu. 

Sběrný dvůr odpadů Veselice
Kompostárna Blansko
www.ekokom.cz 
www.jaktriditodpad.cz
www.suez.cz