Likvidace odpadu

Termíny svozu velkoobjemového odpadu a biologického odpadu v roce 2017.

Letáček s termíny přistavení kontejneru si můžete stáhnout zde .

Termíny - velkoobjemový odpad:
1. - 2.dubna 2017
24. - 25.května 2017
2. - 3. září 2017
4. - 5. listopadu 2017

Termíny - biologický odpad - rostlinného původu:
7. - 9.dubna 2017
9. - 10. září 2017
10. - 12. listopadu 2017


Termíny svozu tříděného odpadu (papír, plasty, sklo, drobný kovový odpad) :

svoz tříděného opadu probíhá v pravidelných intervalech, které jsou aktálně nastaveny následovně.

- odvoz plastu: 1x týdně ( v sudý týden ve středu, v lichý týden v pondělí)

- odvoz papíru: 2x měsíčně ( v sudý týden v pondělí)


- odvoz bílého a barevného skla:  1x za dva měsíce

- drobný kovový odpad je odvážen dle potřeby


Svoz plastu, papíru a skla zajišťuje pro obec svozová firma a drobný kovový odpad odvážíme vlastními prostředky.  Pro zjištění zda je sudý nebo lichý týden stačí kliknout zde (jakyjetyden.cz).

Kde jsou v naší obci umístěny kontejnery pro uložení tříděného odpadu ?
Přehled míst naleznete zde.

Dále je u prodejny COOP umístěn kontejner, do kterého můžete odevzdat věškeré oděvy, boty, měkké i tvrdé hračky, kabelky, bytový textil, prostěradla, přikrývky atd. Odevzdné věci jsou odváženy průběžně společností TextilEco a.s., se kterou má naše obec uzavřenu smlouvu.


==========================================================================================

Stránky věnované problematice třídění a likvidaci odpadu. 

Sběrný dvůr odpadů Veselice
Kompostárna Blansko
www.ekokom.cz 
www.jaktriditodpad.cz
www.suez.cz