Kronika obce


Kronika obce Žďár byla založena roku 1920. 

Kronika obce 1920 - 1974 (kronika obsahuje 392 stran)

=================================================================
Kronika od roku 1920 - 1953Kronika od roku 1954

Kronika obce 2009 (kronika obsahuje 81 stran)

=================================================================