Odběr novinek

Souhlasíte s údržbou (obnovou) zeleně podél potoka směrem na Sloup
ANO
80%
NE
13%
JE MI TO JEDNO
7%
Počet hlasujících: 183

Velikost písma

malé písmovelké písmo

Obec Žďár

Aktuality

 

================================

Kontejner - velkoobjemový odpad

26. srpna 2015

Obecní úřad oznamuje, že od soboty 29. srpna do neděle 30. srpna 2015 bude před Hasičskou zbrojnicí umístěn kontejner na „velkoobjemový odpad“. Do tohoto kontejneru patří např. starý nábytek, podlahové krytiny, sanitární keramika. Do kontejneru neukládejte nebezpečný odpad a odpad rostlinného původu.


Pozvánka - pouť

26. srpna 2015

Pozvání na pouť. V tomto roce se bude konat již VIII. žďárská pouť ke cti Panny Marie. Uskuteční se v neděli 30. srpna 2015. V tento den bude v 11 hodin u kaple na návsi sloužena mše svatá: Za živé a zemřelé občany a farníky obce Žďár a za poutníky.


Oznámení - výdej pšenice, výkup jablek

26. srpna 2015

Zemspol, a. s. Sloup, oznamuje, že bude ve dnech 27.8, 28.8 a 29. 8. 2015 vydávat naturální pšenici ve středisku Petrovice. Akce proběhne ve čtvrtek a v pátek v době od 8:00 hod. do 17:00 hod. a v sobotu v době od 8:00 do 10:00 hodin. Platba v hotovosti a vlastní pytle na obilí s sebou.


Ovoimont, s.r.o oznamuje, že od 24.8.2015 byl zahájen výkup jablek. Výkupní doba pondělí až pátek od 8 do 17 hod. a v sobotu od 8 do 11 hod. Místo výkupu je v areálu kovošrotu v Rájci – Jestřebí ulici Jiráskova.


Obecní knihovna - informace

26. srpna 2015

Obecní úřad oznamuje, že obecní knihovna zůstává z důvodu rekonstrukce uzavřena. Termín otevření bude včas zveřejněn.


MUDr. Straková - nepřítomnost

3. července 2015

MUDr. Straková oznamuje , že 7. 7. 2015 se na všeobecném oddělení ve Sloupě nebude ordinovat. Sestřička bude přítomná. Akutní případy ošetří MUDr. Bezděková v Ostrově.


Nařízení - zvýšené nebezpeční vzniku požáru

3. července 2015

Zákaz rozdělávat nebo udržovat oheň, zákaz kouření, odhazování hořících nebo doutnajících předmětů a zákaz používání zábavné pyrotechniky a jiných obdobných výrobků. A to v lesních porostech a jejich bezprostředním okolí, na suché trávě či na plochách zemědělských kultur.

Nařízení - zde

Informace na stránkách Jihomoravského kraje - zde

 


Nová obecně závazná vyhláška obce

1. července 2015

Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání schválilo aktualizovanou "obecně závaznou vyhlášku obce", která upravuje pálení suchého rostlinného materiálu v obci. Vyhláška je od 1. července 2015 zveřejněna na úřední desce a nabývá účinnosti 15 dnů o zveřejnění. Nově je povoleno pálení suchého rostlinného materiálu povoleno za příznivých klimatických podmínek ve středu a sobotu od 8:00 hod. do 20:00 hod. Zákaz pálení je v neděli a ve státem uznaných svátcích.

Text vyhlášky zde

 

 


Svoz nebezpečného odpadu

7. května 2015

V úterý 12. května 2015 se od 15:00 do 15:30 hod. uskuteční před hasičskou zbrojnicí svoz nebezpečného odpadu, pneumatik a elektrozařízení. Odpad prosím předávejte přímo pracovníkům svozové společnosti a neponechávejte ho před zbrojnicí. 

 


Pozvánka - požární sport v Petrovicích

6. května 2015

V pátek 8. května se od 8:00 hod. uskuteční v Petrovicích na letišti první kolo v požárním sportu okrsku Sloup. Přijďte prosím povzbudit naše družstva. Děkujeme hasiči.

 


Pozvánka na "PÁLENÍ ČARODEJNIC"

27. dubna 2015

Český svaz žen Žďár Vás všechny srdečně zve na „PÁLENÍ ČARODEJNIC“, které se uskuteční 30.4.2015 od 18:00 hod. na hřišti v Bučkách. Zapálení hranice s čarodejnicí ve 20:00 hod.. Pivo, limo a párky na opékání zajištěny.


Prvomájové posezení - pozvánka

27. dubna 2015

Sbor dobrovolných hasičů zve všechny spoluobčany na prvomájové posezení v pátek 1.5.2015 od 13,00 hod. před hasičskou zbrojnicí. Pivo, limo a speciality z udírny budou zajištěny. Rovněž zajištěna reprodukovaná hudba.


Pozvánka - cyklistická vyjížďka

21. dubna 2015

Pozvánka na cyklistickou vyjížďku určenou pro širokou veřejnost pod názvem "BLANENSKÉ PŘIVADĚČE", která se bude konat v sobotu 23. května 2015.
Veškeré potřebné informace jsou v přiložené pozvánce a následně na stránkách http://cyklo.vasbo.cz. Pozvánka (zde).
 

 


Informace MUDr. Pořízková

20. dubna 2015

V úterý 21. dubna 2015 se na dětském oddělení ve Sloupě ordinuje pouze do 15:00 hod. .

 


Informace - Sběrný dvůr Veselice

20. dubna 2015

Obec Vavřinec oznamuje změnu otvírací doby sběrného dvora ve Veselici a současně informuje o zahájení prodeje kompostu. "text oznámení"


Informace obecního úřadu

13. dubna 2015

Ve středu 15. dubna 2015 bude obecní úřad z technických důvodů uzavřen. 


1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11      »      [24] 1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11      »      [24]


2006 © Obcní úřad Žďár, webdesign Shean.cz